Hyvät päätökset ja suunnitelmat perustuvat aina tietoon.

Mitä asiakkaamme arvostavat? Missä me olemme hyviä ja missä on kehitettävää? Kuinka paljon myimme viime viikolla? Mitä nettisivuiltamme etsitään? Milloin kannattaisi julkaista somessa? Onko Seppo hyvä asiakas? Missä tietojamme säilytetään, ja ovatko ne ajan tasalla?

Tiedonhallinnan merkitys kasvaa nopeasti tiedon hankinnan, analysoinnin ja hyödyntämisen helpottumisen myötä. Tehokas tiedonhallinta luo yritykselle merkittävän kilpailuedun, ja siksi siihen tulisikin kiinnittää erityistä huomiota.

1. Parempaa palvelua asiakkaille

Kun asiakastiedot, ajanvaraukset, tilaukset ja tuotetiedot ovat järjestyksessä, auttaa se tarjoamaan asiakkaille nopeampaa ja parempaa palvelua. Järjestelmistä kerätyn tiedon ja asiakkailta saadun palautteen avulla tuotteita voidaan kehittää jatkuvasti paremmiksi.

2. Hyvinvointia, ideoita ja vuorovaikutusta

Hyvä tiedonkulku edistää ihmisten vuorovaikutusta ja ideoiden syntyä, auttaa pitämään projektit ruodussa ja vähentää organisointiin kuluvaa aikaa. Työhyvinvointi kasvaa, kun tiedot ovat helposti oikeiden henkilöiden saatavilla, eikä heidän tarvitse käyttää aikaa etsimiseen tai samojen asioiden turhaan toistamiseen. Myös yrityksen kulttuuri kehittyy avoimuuden kautta.

3. Tehokkaampaa markkinointia ja myyntiä

Monet markkinointi- ja myyntiratkaisut, kuten CRM:t, nettisivut ja mobiilisovellukset keräävät paljon tietoa käyttäjistään. Tietojen avulla myyntiä ja markkinointia voidaan analysoida ja automatisoida niin, että yrityksen viesti tavoittaa juuri sopivat asiakkaat oikealla hetkellä. Voidaan esimerkiksi selvittää, miksi joku myyjistä myy enemmän kuin muut, miksi jokin tuote menestyy muita paremmin, tai ketkä asiakkaista ovat osoittaneet kiinnostusta yrityksen tuotteita kohtaan.

4. Apua yrityksen johtamiseen

Päätöksenteon tueksi tietolähteitä voidaan yhdistää helposti hahmotettavaksi näkymäksi, josta vaikkapa yrityksen talousluvut ja markkinatilanne ovat nähtävissä yhdellä vilkaisulla. Näkymään voidaan tuoda lisätietoa myös yrityksen ulkopuolisista lähteistä, kuten yhteistyökumppaneilta, mediasta, julkisista asiakirjoista, tutkimuksista tai yritystietopalveluista. 

5. Turvattu tulevaisuus 

Jos tilaukset tuhoutuvat, laite hajoaa tai henkilöt vaihtuvat, palauttaa huolellisesti tallennettu ja varmuuskopioitu tieto taas toiminnan päiväjärjestykseen. Hyvin hoidettu tietoturva pitää tiedot vain oikeiden henkilöiden saatavilla.

Aloitetaan uusi vuosikymmen huolehtimalla paremmin tiedostamme!

Data Group 08.01.2020