Data Group Creative PC har valts till Data Group-kedjans, Året Medlemsföretag 2017!

Creative PC har verkat i Jakobstad och Vasa regionen, som leverantör av IT-tjänster och -produkter, sedan år 1985. Tack vare yrkeskunnig personal (15 personer) samt långvarig erfarenhet av leverans och underhåll av IT-utrustning, har man under åren garanterat rollen som en kvalitativ och säker partner för både mindre och större organisationer. Creative PC:s kvalitetslöfte förutsätter, att produkter, tjänster och också kvaliteten på den egna verksamheten, fyller och t.o.m. överskrider kundernas mest krävande förväntningar.

Data Groups 58 verksamhetsställen bildar Finlands största IT-kedja. Genom en tätt samarbetande organisation med 370 medarbetare, betjänar Data Group kunder över hela Finland, från Åland till Rovaniemi.

”Creative PC:s äkta engagemang för DG-kedjans verksamhet och befrämjandet av gemensamma ärenden har varit exemplarisk”, berättar kedjans verkställande direktör Timo Vilenius. ”En stark vilja att göra aktivt samarbete tillsammans med medlemsföretag från olika delar av landet, har tillfört Data Group-organisationen ett märkbart mervärde. Det här har också befrämjats av en betydlig insats vid produktionen av svenskspråkligt material och stöd till svenskspråkiga medlemsföretag”.

Data Group Creative PC

Jakobstad

Paul Hallvarin katu 1 Paul Hallvars gata, Jakobstad 68600 Pietarsaari
+358 10 837 2400
informcreativepc.fi

Mustasaari/Vaasa

Keskustie 3 Centrumvägen, Mustasaari 65610 Korsholm
+358 10 837 2402
informcreativepc.fi

Tilläggsuppgifter: 

Timo Vilenius
Data Group Finland, Verkställande direktör
tel.+358 (0) 50 576 6767
timo.vilenius@datagroup.fi